USV 100 JAAR
Bezoek de lustrum website

Medezeggenschapsraad

LotteDe Medezeggenschapsraad is er om de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het team.

 

Christel Jaarsma Voorzitter (ouder)
Mariet Brinkman lid (ouder)
Sophie Verberne   lid (ouder)
  lid (team)
Querine Holla lid (team)
Marleen van Rosmalen lid (team)

    

Mariet  Christel  Sophie   Marleen   Quérine Lotte

      Mariet                  Christel                 Sophie                     Marleen            Quérine                 Lotte

 

Contact : mr@usvschool.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren