Medezeggenschapsraad

LotteDe Medezeggenschapsraad is er om de belangen van ouders en leerkrachten te behartigen. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het team.

 

Manon Grijpink Voorzitter (ouder)
Paul Krediet Secretaris (ouder)
Rob van dr Zande   lid (ouder)
Ineke van den Berg lid (team)
Peter de Boer lid (team)
Sabine de Vin lid (team)

    

 

 

Contact : mr@usvschool.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren